Dotacje

„Mój prąd”

„Mój prąd” to rządowy program dofinansowania budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych o mocy od 2 kW do 10 kW. Warunkiem skorzystania w bezzwrotnej dotacji – jest wytwarzanie prądu wyłącznie na własne potrzeby. Wsparcie może posłużyć do pokrycia kosztów zakupu kompleksowej instalacji fotowoltaicznej, w tym m. in. paneli fotowoltaicznych , inwertera, okablowania oraz montażu. Wysokość dofinansowania, jaką może otrzymać prosument, nie może przekroczyć 50% w/w kosztów kwalifikowanych oraz jednocześnie kwoty 5 tys. złotych.

Ulga termomodernizacyjna

W ramach obowiązującej nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdy właściciel domu jednorodzinnego, ma możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. W praktyce może on odliczyć od podstawy podatku dochodowego – wydatki do kwoty 53 tys. zł. brutto (z VAT). W sytuacji, kiedy małżonkowie posiadają prawo współwłasności do nieruchomości, limit ulgi dotyczy każdego z osobna (2 x 53 tys. zł.). Ulga przysługuje zarówno osobom fizycznym rozliczającym się wg stawek 17% i 32%, podatkiem liniowym (19%), jak  również opłacający ryczałt od przychodów. Jeśli podatnik nie jest w stanie skorzystać z całości ulgi (niski dochód), może on z powodzeniem odliczyć pozostałą różnicę w kolejnych latach, nie dłużej jednak, niż w ciągu 6 lat od momentu poniesienia pierwszego wydatku kwalifikowanego.

Ulga w podatku rolnym

Wysoki stopień automatyzacji w rolnictwie, skutkuje dużym zużyciem prądu, który stanowi nawet do 20% wszystkich kosztów wytwórczych. W sytuacji, gdy osoba taka podlega podatkou rolnemu, może ona dodatkowo odliczyć 25% wydatków brutto lub 25% wydatków netto w przypadku podatników VAT, jakie przeznaczy na budowę w swoim gospodarstwie paneli fotowoltaicznych. W związku z faktem, że koszty budowy fotowoltaiki dla gospodarstw rolnych i hodowlanych są wyższe, niż w przypadku systemów dla domów jednorodzinnych, ulga może być „konsumowana” nawet przez 15 lat (również przez następców prawnych).

  Napisz do nas

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych. w celu nawiązywania kontaktu oraz wysyłania materiałów marketingowych oraz aktualnych ofert sprzedaży.

  Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

  Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.


  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

  Administrator Danych,
  Polityka Prywatności.
  Akceptuję